КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

импеданс на контура фаза – защитен проводник ♦ съпротивление на изолация ♦ прекъсвачи за защитно изключване ♦ съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни заземителни уредби

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НАД 1000 V

електрозащитни средства: изолиращи щанги, указатели за нарежение, диелектр. ръкавици, боти, ботуши и галоши. ♦ съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни заземителни уредби

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

изкуствено осветление – осветеност ♦ микроклимат - температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха ♦ шум в работна среда ♦ шум в помещения на жилищни и обществени сгради ♦ вентилационни инсталации

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Електростатик е регистрирана през 1990 г. с предмет на дейност – електролабораторни, електромонтажни дейности, КИП и А. Органът за контрол от вида С е създаден през 2000 година и е акредитиран от Българска служба по акредитация през 2002 година под № 71 ОКС. Системата за управление е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012. За изпълнение на задълженията си Органът за контрол при Електростатик разполага с висококвалифицирани специалисти. Персоналът участва в обучения, провеждани от специалисти в областта на контрола и представители на ИА БСА. Стремим се към качествено и коректно обслужване на клиентите и лоялност в бизнес отношенията. Органа за контрол работи в областта на контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, физични фактори и вентилационни инсталации.

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Albert Jacobs
Albert Jacobs
Founder & CEO

Happy Customers

Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

ПЪЛЕН СПИСЪК С ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Шум в работна среда

  Шум на работното място. Всеки ден милиони работещи са изложени на шум при работа и на всички рискове, до които води това. Шумът е най-очевиден като проблем в производствените отрасли и в строителството. Той може също така да бъде проблем и в широк кръг други работни среди. Един от пет работещи в Европа трябва да повишава […]

  Read more Шум в работна среда

  Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник

  От всички измервания, които органите за контрол извършват рутинно по електрическите уредби, тестването на импеданс Zs създава най-голямо объркване и несигурност сред клиентите. Защо е необходимо това измерване? КАКВО Е ИМПЕДАНС ZS? Да внесем яснота в понятието импеданс на контура фаза-защитен проводник. Добре да се уточни, че в някои случаи е прието да го наричаме […]

  Read more Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник
 • Осветеност – осветление на работното място

  Осветеност Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина. Единицата за осветеност в система SI е лукс, означава се с lx (1 лукс = 1 лумен на квадратен метър). Осветление е изкуствена или естествена светлина, която осигурява осветеност на вътрешността на сгради или навън. Естествените източници на […]

  Read more Осветеност – осветление на работното място

  Микроклимат на работното място

  Какво е микроклимат и защо е важен? Микроклимат се нарича съвкупността от показатели на въздушната среда в помещенията: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Тези показатели имат значение за субективното усещане за комфорт. Работодателят е задължен да ви осигури безопасни и здравословни условия на труд, като нормалният за работа микроклимат е важна част от тях. […]

  Read more Микроклимат на работното място