Осветеност – осветление на работното място

Осветеност

осветеност
Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина. Единицата за осветеност в система SI е лукс, означава се с lx (1 лукс = 1 лумен на квадратен метър).

Осветление е изкуствена или естествена светлина, която осигурява осветеност на вътрешността на сгради или навън. Естествените източници на светлина са природни обекти, които осветяват със собствена или отразена светлина (слънцето). Изкуствените източници са технически устройства с различна конструкция и различни способи за преобразуване на енергията, основното предназначение на които е получаването на светлинно излъчване (светодиодна лампа, луминесцентна лампа, лампа с нажежаема спирала).

Изкуствено осветление – осветеност на работно място

 

Подходящата осветеност на работното място е от съществено значение за оптималната работоспособност и концентрация на служителите. Според Наредба 49 за изкуственото осветление на сградите, системите на изкуственото осветление са два вида:

  • общо осветление.
  • комбинирано осветление.

Общото осветление се подразделя на:

  • общо равномерно осветление – система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при равномерно разпределение на светлинния поток, без да се вземе под внимание разположението на съоръженията;
  • общо локализирано осветление – система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при разпределение на светлинния поток с оглед разположението на работните места.

Комбинираното осветление е система осветление, състояща се от едно общо равномерно или локализирано осветление и допълнително местно осветление с концентриран към определени работни зони светлинен поток.

Доброто ниво на осветеност намалява риска от злополуки и грешки и увеличава производителността при работния процес. Измерването му е важно, за да се предотврати зрителна умора, напрежение в очите и увреждането им.

Поддръжка:

Осветителните уредби се нуждаят от редовна поддръжка, за да се осигуряват необходимите стойности на осветеност. Повечето видове източници на изкуствено осветление с течение на времето отслабват и накрая изгарят. Към края на живота на осветителите е възможно дадена инсталация да осигурява само 60—80 % от първоначалната осветеност. Освен замяната на изгорелите, следва да се предвиди редовно почистване на осветителните тела и на повърхностите в помещенията.

В определени случаи би могло да е икономически изгодно да се прави масова подмяна на осветителите.

 


Органът за контрол към Електростатик предлага услугата контрол на осветеност.  След измерване издаваме необходимите протоколи и сертификати.
Можете да се свържете с нас за повече информация.