Шум в работна среда

Шум в работна среда

Шум на работното място. Всеки ден милиони работещи са изложени на шум при работа и на всички рискове, до които води това. Шумът е най-очевиден като проблем в производствените отрасли и в строителството. Той може също така да бъде проблем и в широк кръг други работни среди. Един от пет работещи в Европа трябва да повишава […]

Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник

Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник

От всички измервания, които органите за контрол извършват рутинно по електрическите уредби, тестването на импеданс Zs създава най-голямо объркване и несигурност сред клиентите. Защо е необходимо това измерване? КАКВО Е ИМПЕДАНС ZS? Да внесем яснота в понятието импеданс на контура фаза-защитен проводник. Добре да се уточни, че в някои случаи е прието да го наричаме […]

Осветеност – осветление на работното място

Осветеност – осветление на работното място

Осветеност Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина. Единицата за осветеност в система SI е лукс, означава се с lx (1 лукс = 1 лумен на квадратен метър). Осветление е изкуствена или естествена светлина, която осигурява осветеност на вътрешността на сгради или навън. Естествените източници на […]

Микроклимат на работното място

Микроклимат на работното място

Какво е микроклимат и защо е важен? Микроклимат се нарича съвкупността от показатели на въздушната среда в помещенията: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Тези показатели имат значение за субективното усещане за комфорт. Работодателят е задължен да ви осигури безопасни и здравословни условия на труд, като нормалният за работа микроклимат е важна част от тях. […]