Сертификат за Акредитация

Акредитация – ИА БСА

сертификат-акредитация-БСА

  • Сертификат №: 71 ОКС
  • Дата на първоначална акредитация: 14.12.2002
  • Валиден от: 25.06.2015
  • Валиден до: 25.06.2019
  • Статус: Валиден сертификат
  • Област: Органи за контрол
  • Обхват: Електрически уредби и съоръжения до 1000 V. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V. Електрозащитни средства. Микроклимат. Изкуствено осветление. Шум в работна среда/ в околна среда /в помещенията на жилищни и обществени сгради. Вентилационни инсталации.