Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник

Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник

От всички измервания, които органите за контрол извършват рутинно по електрическите уредби, тестването на импеданс Zs създава най-голямо объркване и несигурност сред клиентите. Защо е необходимо това измерване? КАКВО Е ИМПЕДАНС ZS? Да внесем яснота в понятието импеданс на контура фаза-защитен проводник. Добре да се уточни, че в някои случаи е прието да го наричаме […]